Technická analýza: striebro 14.8.2018

Technická analýza: striebro 14.8.2018

Striebro, tak isto ako zlato reaguje na negatívne správy z Turecka. Americký dolár posilnil, čo samozrejme posunulo strieborný trh nižšie. Situácia prispela k poklesu aj tohto kovu. Cena striebra prerazila spodnú hranicu tvoriaceho sa trojuholníka. Včerajší obchodný deň ukončila tesne na hranici 15 USD, kde sa dnes ráno mierne odrazila, ako zlato. Trh so striebrom je však v dlhodobom klesajúcom trende od roku 2017, takže šance na rast sú minimálne. Napriek tomu, na takýchto hladinách ako je 15 USD – veľmi silný, významný support sa „zgrupujú“ inštitucionálne objednávky, kde dlhodobý investori čakajú že cena sa odrazí. V nasledujúcich dňoch môžeme na trhu so striebrom pozorovať silnejšiu volatilitu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.