🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Podmienky obchodovania

Typy pokynov
xPartners poskytuje klientom tieto typy pokynov: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodné hodiny
Prehľad obchodných hodín pre forex, komodity a indexy môžete nájsť tu. Prehľad obchodných hodín pre CFD/akcie môžete nájsť tu.

Inštrumenty
Celý zoznam dostupných obchodných nástrojov vedľa podkladového aktíva a burzy, kde sa s nimi aktívne obchoduje, možno nájsť tu.

Demo účet je limitovaný, po ukončení máte možnosť prejsť na LIVE účet.

Typy účtov
xPartners poskytuje svojim klientom tieto účty:

• Plávajúce (typické) spready; na trhu sa vyskytujúce podmienky môžu spôsobiť rozšírenie alebo zúženie spreadov mimo hranice typických spreadov
• Široká ponuka inštrumentov (Akcie, forex, drahé kovy a CFD)
• Obchodovanie so štandardnými lotmi
• Spready už od 3 pipov pre Euro Dolár
• Minimálny vstupný vklad $ 250 ako bankový prevod
• Páka 1:100 pre profesionálnych klientov

Poznámka:
Upozorňujeme, že predvolený pákový efekt ponúkaný počas procesu otvorenia účtu je nastavený na max. 1:30. Klient môže požiadať o obchodovanie s vyšším pákovým efektom a na základe jeho znalostí a skúseností túto žiadosť posúdime.

Swapy
Swapy sa účtujú sa na konci každého obchodného dňa. Trojnásobné swapy budú účtované v stredu (MT5). Swapové body pre MT5 môžete nájsť tu a tu.

Správa portfólia
Poplatok za Správu portfólia za držbu fyzických akcií bude účtovaný vo forme swapu na konci každého obchodného dňa. V stredu bude trojnásobný. Výšku poplatku za Správu portfólia môžete nájsť tu.

Margin Call
Klienti sú upozornení platformou pri 100% úrovni marže, že sa dostávajú blízko k automatickej likvidácii ich pozícií. Klienti dostanú automatickú notifikáciu iba v prípade, ak sú prihlásení v platforme. Preto sú klienti upozornení, aby sa pravidelne prihlasovali do platformy a sledovali hodnotu svojho majetku a relevantné notifikácie. Klienti sú tiež upozornení, že pri poklese ich marže pod 50%, platforma automaticky uzavrie ich pozície.

MT5 Tabuľka rolloverov
xPartners automaticky preroluje otvorené pozície pre indexy, komodity na ďalší likvidný kontrakt predtým než vyprší aktuálny. Tabuľku rolloverov a expirácií môžete nájsť tu. Vezmite na vedomie, že informácie majú len informatívny charakter a môžu sa zmeniť kvôli nízkej likvidite alebo nepredpokladaným zmenám na burze. Vysvetlenie o rolloveroch nájdete tu. Pri rollovere budú existujúce Take profit, Stop loss, Buy alebo Sell limit, Buy alebo Sell stop pokyny zrušené 10 minút pred expiráciou. 15 minút pred expiráciou nebudete môcť otvoriť nové pozície. Zatvorenie už otvorených pozícií bude aktívne.

Zúčtovanie dividend
Akcie a Cash Indexy (CFD) reflektujú korporátne udalosti. Preto budete mať nárok na výplatu dividendy, pokiaľ budete mať otvorenú dlhú pozíciu na príslušné akcie a v prípade otvorenia krátkej pozície Vám bude odpočítaná hodnota rovnajúca sa dividende. Ak sa zúčtovanie dividend týka akcií, ktoré obchodujete a ktorých pozície boli otvorené najneskôr na konci dňa predchádzajúceho prvému dňu bez nároku na dividendu (tzv. Ex-dividend day), spoločnosť bude aplikovať zúčtovanie dividend. V prípade CFD obchodov týkajúcich sa jednotlivých akcií, bude zúčtovanie dividend použité nasledujúcim spôsobom:

 • Klientom, ktorí držia dlhé pozície jednotlivých akcií (CFD) budú pripísané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.
 • Klientom, ktorí držia krátke pozície jednotlivých akcií (CFD) budú odpočítané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.

Akcie na MT5 majú nárok na výplatu dividend. Zúčtovanie dividend sa týka akcií, ktoré vlastníte a ktoré boli otvorené najneskôr v deň pred ex-dividendovým dňom, spoločnosť následne uplatní zúčtovanie dividend.

 • Klientom s dlhými pozíciami na jednotlivých akciách budú pripísané dividendy na základe ex-dividendového zúčtovania v deň splatnosti.

Prosím, berte na vedomie, že dividendy môžu byť predmetom dane. Spoločnosť môže ukončiť alebo meniť zúčtovanie dividend najmä na základe zmien v zákone, zmeny regulačného systému, sadzby dane alebo požiadaviek zrážkovej dane príslušnému správcovi dane.

Udržiavací poplatok
Jedná sa o poplatok do výšky 100 EUR, ktorý sa bude účtovať v prípade, ak je Obchodný účet neaktívny alebo spiaci po dobu 1 mesiaca tak, ako je uvedené v Obchodných podmienkach. Udržovací poplatok bude účtovaný na mesačnej báze na úrovni menšieho v porovnaní zostatku na účte a 100 EUR (alebo ekvivalent v zvolenej mene).

FTT
Všetky transakcie na talianskych CFD a ITA40 podliehajú dani z finančných transakcií (FTT). Daň sa účtuje ako fixný poplatok súvisiaci s nominálnou hodnotou transakcie, ako je uvedené nižšie:
* Do výšky 2 500 EUR: 0.25 EUR
* 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR
* 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR
* 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR
* 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR
* 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR
* 500 000 – 1 000 000: 100 EUR
* Viac ako 1 000 000 EUR: 200 EUR

Ochrana proti zápornému zostatku
Naši klienti nemôžu stratiť viac ako prostriedky, ktoré majú na svojom účte.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.