Turecko má najhoršie za sebou. Ekonomika krajiny sa spamätala z recesie

Turecko má najhoršie za sebou. Ekonomika krajiny sa spamätala z recesie

Turecko je z najhoršieho vonku. Výroba v krajine sa konečne zvyšuje po tom, čo sa štát dostal do recesie následkom menovej krízy. V štvrtom kvartáli minulého roka tamojšia ekonomika oproti predchádzajúcim trom mesiacom rástla o 1,9 percenta. Medziročný nárast podľa oznámenia tureckého štatistického úradu dosiahol šesť percent.

Za celý rok 2019 vykázala tamojšia ekonomika rast 0,9 percenta, čo prekonalo očakávania odborníkov. Podľa prieskumu agentúry Reuters analytici odhadovali v štvrtom kvartáli 2019 medziročný rast HDP na úrovni 5 percent a rast za celý rok na úrovni 0,6 percenta.

V tomto roku hovoria odhady o raste HDP približne na úrovni 4 percent. Vláda v Ankare vak dúfa, že sa tempo rastu zrýchli o 5 percent.

Na úrovni 5 percent rástla turecká ekonomika v posledných dvoch desaťročiach, lenže začiatkom roka 2018 tamojšie hospodárstvo zasiahol 40-percentný pokles hodnoty tureckej líry. Centrálna banka na situáciu reagovala sprísnením menovej politiky, pričom základnú úrokovú sadzbu zdvihla na 24 percent. Na tejto úrovni sa nachádzala až do júla 2019. Následne sa začalo s ich prudkým znižovaním s cieľom podporiť ekonomický rast.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.