🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Twitter stále profituje aj napriek poklesu počtu používateľov

Twitter stále profituje aj napriek poklesu počtu používateľov

Vo štvrtom štvrťroku za sebou Twitter potvrdzuje svoju schopnosť vytvárať zisk. Stránka mikroblogingu zaznamenala v tomto období čistý zisk vo výške 789 miliónov USD vďaka zvýšeniu predaja reklamy. Naproti tomu sociálna sieť v USA čelí poklesu počtu užívateľov už druhý po sebe idúci kvartál.

Twitter zostáva v zelených číslach. Spoločnosť prekročila v treťom štvrťroku očakávania investorov s obratom 758 miliónov USD (+ 29 % medziročne) v sledovanom období, a to napriek poklesu počtu užívateľov.  Americká sociálna sieť ťaží z vyšších reklamných tržieb

(+ 29 % medziročne, na 650 miliónov USD) prostredníctvom vysielania verejných programov napríklad zábavné Live Nation programy a športové ako Major League Baseball a Major League Soccer. V dôsledku toho skupina zaznamenala čistý zisk vo výške 789 miliónov USD.

Cena akcií spoločnosti sa včera 25. októbra vyšplhala o viac ako 15 % na 32,72 USD v  obchodovaní pred otvorením Newyorskej burzy cenných papierov. Stále však je v poklese oproti maximám zo začiatku júla kedy dosahovala cena akcie úroveň 46,65 USD.

Pokles počtu používateľov pokračuje už druhý štvrťrok po sebe a Twitter si nárokuje 326 miliónov aktívnych používateľov mesačne, čo je o 9 miliónov viac ako v predchádzajúcom štvrťroku. Tento pokles sa pripisuje GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré vstúpilo do platnosti v máji. Twitter tiež zdôraznil svoju politiku v boji proti falošným účtom, aby sa platforma stala „zdravšou“, napríklad znížením využívania automatizovaných tweets. Webová stránka o mikroblogingu oznámila v júli pozastavenie 70 miliónov účtov za obdobie 2 mesiacov.

„Dosiahli sme výrazný pokrok v našom úsilí, aby sa Twitter stal zdravším a aby sme urobili z neho cennú službu v každodennom používaní,“ uviedol vo svojom vyhlásení riaditeľ spoločnosti Jack Dorsey.“ Zároveň vyzdvihuje fakt, že sa zvýšila ich schopnosť detekcie a odstránenia falošných účtov, ktoré spadajú pod spam alebo sú pri registrácii podozrivé.

Twitter, podobne ako iné platformy USA (Google alebo Facebook), je pravidelne obviňovaný z politickej manipulácie a propagandy. Od roku 2016, kedy bola webová stránka mikroblogingu obvinená z toho, že bola použitá ako platforma na uverejnenie dezinformácie o voľbách v USA, sa Twitter pokúša vyčistiť falošné účty.

Spoločnosť tvrdí, že toto úsilie by malo v krátkom časovom horizonte negatívny vplyv na počet používateľov v rámci mesiaca, ale dlhodobo bude rastovým faktorom.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.