Twitter stále profituje aj napriek poklesu počtu používateľov

Twitter stále profituje aj napriek poklesu počtu používateľov

Vo štvrtom štvrťroku za sebou Twitter potvrdzuje svoju schopnosť vytvárať zisk. Stránka mikroblogingu zaznamenala v tomto období čistý zisk vo výške 789 miliónov USD vďaka zvýšeniu predaja reklamy. Naproti tomu sociálna sieť v USA čelí poklesu počtu užívateľov už druhý po sebe idúci kvartál.

Twitter zostáva v zelených číslach. Spoločnosť prekročila v treťom štvrťroku očakávania investorov s obratom 758 miliónov USD (+ 29 % medziročne) v sledovanom období, a to napriek poklesu počtu užívateľov.  Americká sociálna sieť ťaží z vyšších reklamných tržieb

(+ 29 % medziročne, na 650 miliónov USD) prostredníctvom vysielania verejných programov napríklad zábavné Live Nation programy a športové ako Major League Baseball a Major League Soccer. V dôsledku toho skupina zaznamenala čistý zisk vo výške 789 miliónov USD.

Cena akcií spoločnosti sa včera 25. októbra vyšplhala o viac ako 15 % na 32,72 USD v  obchodovaní pred otvorením Newyorskej burzy cenných papierov. Stále však je v poklese oproti maximám zo začiatku júla kedy dosahovala cena akcie úroveň 46,65 USD.

Pokles počtu používateľov pokračuje už druhý štvrťrok po sebe a Twitter si nárokuje 326 miliónov aktívnych používateľov mesačne, čo je o 9 miliónov viac ako v predchádzajúcom štvrťroku. Tento pokles sa pripisuje GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré vstúpilo do platnosti v máji. Twitter tiež zdôraznil svoju politiku v boji proti falošným účtom, aby sa platforma stala „zdravšou“, napríklad znížením využívania automatizovaných tweets. Webová stránka o mikroblogingu oznámila v júli pozastavenie 70 miliónov účtov za obdobie 2 mesiacov.

„Dosiahli sme výrazný pokrok v našom úsilí, aby sa Twitter stal zdravším a aby sme urobili z neho cennú službu v každodennom používaní,“ uviedol vo svojom vyhlásení riaditeľ spoločnosti Jack Dorsey.“ Zároveň vyzdvihuje fakt, že sa zvýšila ich schopnosť detekcie a odstránenia falošných účtov, ktoré spadajú pod spam alebo sú pri registrácii podozrivé.

Twitter, podobne ako iné platformy USA (Google alebo Facebook), je pravidelne obviňovaný z politickej manipulácie a propagandy. Od roku 2016, kedy bola webová stránka mikroblogingu obvinená z toho, že bola použitá ako platforma na uverejnenie dezinformácie o voľbách v USA, sa Twitter pokúša vyčistiť falošné účty.

Spoločnosť tvrdí, že toto úsilie by malo v krátkom časovom horizonte negatívny vplyv na počet používateľov v rámci mesiaca, ale dlhodobo bude rastovým faktorom.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.