🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Uhliu dochádza dych, ceny mieria nadol

Uhliu dochádza dych, ceny mieria nadol

Uhlie, ktoré bolo kedysi nenahraditeľným zdrojom energie sa postupne dostáva do úzadia a množstvo európskych krajín ako napríklad Veľká Británia alebo Nemecko ho pri výrobe elektriny nahrádza obnoviteľnými zdrojmi energie. Taliansko a Španielsko zasa uprednostňujú možnosti vodnej energie. Spotreba komodity tak postupne klesá.

Výroba elektrickej energie z uhlia v roku 2018 v Európskej únii podľa údajov z Eurostatu predstavovala 19,2 percenta, pričom čierne uhlie malo na tomto čísle podiel 10 percent a hnedé 9,2 percenta. Medziročne tak výroba klesla o 6 percent. Oproti roku 2011, kedy sa ceny komodity vyšplhali na maximá je to až 30-percentný prepad. Počas posledných šiestich rokov sa európske ročné emisie CO2 z uhoľných elektrární celkovo znížili o 250 miliónov ton, čo je síce zlá správa pre uhoľné ťažobné spoločnosti, ale dobrá pre životné prostredie – vzhľadom na negatívny vplyv ťažby a spaľovania uhlia. Uhlie sa tak postupne začína dostávať do úzadia.

Približne 75 percent produkcie elektrickej energie z čierneho uhlia je situovaných v krajinách Európskej únie, ktoré vypracovali plán na jeho vyradenie. Iba 15 percent produkcie sa nachádza v Poľsku, kde produkcia uhlia od roku 2012 neklesá a krajina zatiaľ nemá vypracovaný plán na jeho odstavenie ako zdroja energie.

Spotreba komodity výrazne klesá aj v USA, kde podľa odhadov z EIA zverejnených v decembri 2018 mala dosiahnuť najnižšie hodnoty za posledných 39 rokov. Od roku 2007 z prevádzky vyradili 36 percent uhoľných elektrární, vďaka čomu spotreba klesla o približne 44 percent na úroveň okolo 622 miliónov ton a EIA predpokladá pokles o ďalších 8 percent v roku 2019.

Jednoznačne najväčšiu spotrebu má Čína, ktorá je podľa Čínskej národnej komisie pre rozvoj a reformu taktiež na ceste k zníženiu ročnej spotreby uhlia na 3,5 miliardy ton do roku 2020. Podľa odhadov z augusta 2018 mala spotreba komodity v minulom roku klesnúť o približne 30 miliónov ton na úroveň okolo 3,83 miliardy ton.

Ako ukazuje analýza xPartners, útlm výroby uhoľnej energie sa výrazne prejavuje aj na cene komodity. Kým v januári 2011 jeho cena dosahovala historicky najvyššiu hodnotu nad 139 USD za metrickú tonu, začiatkom roka 2016 sa naopak prepadla na historické minimum okolo 49 USD za metrickú tonu. Vtedajší pokles tvrdo zasiahol ťažobné spoločnosti po celom svete – napríklad česká uhoľná spoločnosť OKD sa dostala do insolvencie. Momentálne sa cena pohybuje na úrovni okolo 90 USD za metrickú tonu, čo v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2018 predstavuje pokles o 10 percent.

K využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov vo forme solárnych alebo veterných elektrární prispieva aj pokles ceny takto vyrobenej elektriny, ktorá sa dostáva na porovnateľnú úroveň veľkoobchodných cien elektrickej energie z „klasických“ zdrojov. Svoju úlohu v prechode na nové zdroje zohral aj nárast cien emisných povoleniek na CO2, kvôli ktorým sa predražili náklady prevádzkovania uhoľných elektrární.

Okrem energie z obnoviteľných zdrojov sa uhlie nahrádza aj plynom, ktorý je populárny najmä v Číne, no čísla jeho spotreby nehovoria o výraznom presune k plynu, aj keď jeho spotreba globálne rastie a počas minulého roka vyhnala cenu komodity približne o 30 percent nahor. Momentálne sa však opäť vrátila na úroveň okolo 2,83 USD za objemovú jednotku.

Z vyššie spomínaných dôvodov vyplýva, že pokiaľ sa nenájdu nové vhodné možnosti využitia uhlia, ktoré by boli v súlade s enviromentálnymi cieľmi globálnej ekonomiky, je pravdepodobné, že by mohlo dosiahnuť nové cenové minimá a jediný, komu bude okrem uhoľných ťažobných spoločností tento fakt prekážať zrejme bude americký prezident Donald Trump, ktorý patrí k zástancom oživenia uhoľného priemyslu.

Foto: tradingeconomics.com

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.