Výhľad Svetovej banky: Globálna ekonomika klesne v roku 2020 o 5,2 percenta

Výhľad Svetovej banky: Globálna ekonomika klesne v roku 2020 o 5,2 percenta

Svetová banka vo svojom výhľade v pondelok oznámila, že v dôsledku koronavírusovej pandémie klesne globálne hospodárstvo tento rok o 5,2 percenta.  V praxi by to znamenalo najhlbší prepad od druhej svetovej vojny.

Banka však dodala, že okolo hospodárskych vyhliadok v súčasnosti stále panuje veľká neistota v súvislosti s vývojom aktuálnej situácie. Ak by sa totiž dostavila druhá vlna pandémie, mohlo by to vývoj svetového hospodárstva zasiahnuť ešte výraznejšie.

Vyspelých ekonomík by sa tohtoročný pokles mal dotknúť až na úrovni 7 percent (napríklad v Spojených štátoch, ktoré sú najväčšou ekonomikou sveta sa počíta s poklesom na úrovni 6,1 percenta), kým rozvíjajúce krajiny by mali zaznamenať pokles približne na úrovni 2,5 percenta.

Podľa agentúry Reuters banka predpovedala, že dopady súčasnej krízy môžu uvrhnúť do extrémnej chudoby 70-100 miliónov ľudí. Predchádzajúce odhady hovorili „len“ o 60 miliónoch ľudí.

V budúcom roku však výhľad Svetovej banky počíta s oživením  a rastom na úrovni 4,2 percenta.

Súčasný výhľad Svetovej banky je negatívnejší ako aprílová prognóza, ktorú zverejnil Medzinárodný menový fond (MMF). Podľa tej by globálna ekonomika mala tento rok klesnúť o 3 percentá. Nový výhľad má MMF zverejniť už 24. júna 2020.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.