Warren Buffett po aerolinkách predal aj akcie Goldman Sachs

Warren Buffett po aerolinkách predal aj akcie Goldman Sachs

Nie je žiadnym tajomstvom, že akcie investičnej banky Goldman  Sachs patrili k dlhoročným stáliciam a obľúbencom „veštca z Omahy“ Warrena Buffetta. Napriek tomu sa ich počas uplynulého víkendu rozhodol predať. Môže to byť znamenie pre investorov, že tento segment pravdepodobne stojí pred poklesom?

Warren Buffett pomohol banke Goldman Sachs počas poslednej finančnej krízy výrazným balíkom peňazí, pričom akcie spoločnosti sa mu odvďačili výraznými ziskami počas posledných desiatich rokov. Napriek tomu, sa podobne ako v prípade amerických aeroliniek po vypuknutí koronavírusovej krízy rozhodol akcie banky odpredať.

Akcie spoločnosti na newyorkej burze si za posledný rok odpísali 11 percent a klesli zo 199 USD za akciu na hodnotu 177 USD za akciu na, ktorej sa nachádzali pred otvorením stredajšieho obchodného dňa. Aj keď počas poslednej dekády prinášali investorom solídne zisky, je teda možné, že aktuálne stoja pred výraznejšou korekciou.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.