WeWork mieri na burzu, ale investori sú skeptickí

WeWork mieri na burzu, ale investori sú skeptickí

Spoločnosť WeWork patrí k tým startupom, ktoré podobne ako Uber vzbudili svojím ohlásením ohľadom primárnej ponuky akcií na trh obrovský záujem. Coworkingový kolos, ktorého hodnota bola  s podporou Softbank naposledy ocenená na 47 miliárd USD sa pritom podobne ako vyššie spomínaný prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby nachádza v červených číslach.

Informácia o IPO  We Company, ktorá je známejšia ako WeWork vzbudila v radoch investorov značné ohlasy. Okrem toho, že príjmy a straty startupu sa v minulom roku zdvojnásobili, generálny riaditeľ spoločnosti a jej spoluzakladateľ Adam Neuman sa pohybuje v centre pozornosti verejnosti kvôli potencionálnym konfliktom záujmov, účtovným metódam a rozsiahlym investíciám s peniazmi firmy.

Zverejnené výsledky hospodárenia za rok 2018  sa strata vyšplhala do výšky 1,9 miliardy USD. Príjmy za to isté obdobie sa pohybovali na úrovni  1,82 miliardy USD. Podľa informácií, ktoré zverejnil Business Insider spoločnosť dlhuje 18 miliárd USD na nájomnom. Aj to je zrejme jedným z faktorov prečo hľadá nový finančný zdroj v podobe predaja akcií na burze.

Pre ilustráciu, príjmy za rok 2017 sa pohybovali na úrovni 866 miliónov USD a strata dosiahla 933 miliónov USD. Napriek tomu, že v roku 2018 teda firma viac ako 100-násobne zvýšila tržby, nepodarilo sa jej dosiahnuť ziskovosť. Naopak, ešte prehĺbila stratu.

Spoločnosť však nie je jediným novodobým startupom, ktorý dlhodobo drží hospodárske čísla v červenej farbe. Podobne je na tom nielen Uber, ale napríklad aj Lyft, a v mínusových hodnotách sa s niekoľkými čiastkovými výnimkami dlhodobo drží i Tesla.

 

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.