🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Za oslabovaním zlata stojí India a požiadavky udržateľnosti

Za oslabovaním zlata stojí India a požiadavky udržateľnosti

Zlatý kov, ktorý sa odjakživa považuje za bezpečnú investíciu, trpí niekoľko mesiacov nedostatkom pozornosti a dôvery investorov, čo sa odráža na jeho cene. Zlato sa ocitlo „v tichej pokojnej rieke“ takmer bez pohybu.

Takýto stav pretrváva aj napriek globálnym geopolitickým napätiam. Či už sú to rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa o zdaňovaní amerického dovozu ocele a hliníka z Európskej únie, Kanady a Mexika, opakované zvraty v politickom dianí v Taliansku alebo zvrhnutie španielskeho premiéra Mariana Rajoya. Všetky tieto udalosti by mali povzbudzovať investorov, aby sa snažili cenu drahého kovu zvyšovať svojimi nákupmi.

Investori však dávajú od neho ruky preč. V druhej polovici mája tohto roku sa hodnota dostala na nové minimum a prekročila hranicu 1 282 dolárov za uncu. Momentálne stále osciluje okolo 1 300 dolárov. Oslabovanie dolára by ale mohlo dať  šancu cene zlata začať stúpať. Prvkom znehodnotenia drahého kovu je pokles indických nákupov. Od začiatku roka klesá úroveň dovozu do Indie, ktorý predstavuje štvrtinu celosvetového dopytu po šperkoch. Indická mena mierne stráca svoju hodnotu a tým znižuje túžbu po výdavkoch. Zvýšeniu ceny zlata nenapovedá ani fakt, že  západní spotrebitelia stále viac a viac začínajú dbať na pôvod žltého kovu. Prichádza na rad etické zlato pochádzajúce z overených a zodpovedných zdrojov so známkou Fairmined, ktorá potvrdzuje rešpektovanie sociálnych a environmentálnych noriem. Investori si začínajú dávať pozor do akého zlata investujú.

FED už zajtra oznámi svoje  rozhodnutie o úrokových sadzbách s veľmi silnými očakávaniami ďalšieho zvýšenia sadzby o 0,25 %. Samotné rozhodnutie o sadzbe by nemalo mať veľký vplyv, pretože očakávanie je už v cene zahrnuté. Ďalšie napätie po summite G7 by mohlo mať tendenciu podporovať zlato, najmä ak akciové trhy budú oslabovať. Hoci sa hlavám krajín podarilo zostaviť zmierlivé vyhlásenie, napätie sa okamžite zintenzívnilo, keď prezident Trump stiahol svoju podporu a kritizoval správanie kanadského premiéra Trudeau. V najbližších dňoch by sa malo ukázať, ktoré z uvedených faktov ovplyvnia cenu zlata a udajú smer jej nasledujúceho vývoja.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.