Západoeurópska produkcia cukru výrazne znižuje jeho cenu. Hlavnou obeťou je Taliansko

Západoeurópska produkcia cukru výrazne znižuje jeho cenu. Hlavnou obeťou je Taliansko

Za desať rokov sa 16 z 19 talianskych cukrovarov zatvorilo. Priemysel znáša náklady, ktoré vznikli v Nemecku a vo Francúzsku.

Taliansky výrobca cukru sa považuje za hlavnú obeť liberalizácie európskeho trhu a zrušenia kvót, ktoré vstúpilo do platnosti minulý rok. Talianske hlavné subjekty a odbory v máji začali apelovať na záchranu cukrovej repy a zachovanie produkcie krajiny prijatím paktu o cukre. Taliansko je tretím najväčším spotrebiteľom cukru v Európe s takmer 2 miliónmi ton cukru ročne (z toho dve tretiny sú určené pre potravinársky priemysel).

Napriek tomu sa za desať rokov 16 z 19 talianskych tovární na výrobu cukru zatvorilo, čo malo za následok stratu 5 000 pracovných miest a zmenu ročnej produkcie z 1,5 milióna na 300 000 ton.

Priemysel, ktorý spája viac ako 7 000 poľnohospodárskych podnikov produkujúcich repu, v skutočnosti nepodporil zrútenie cien. Ceny padli zo 600 eur na 370 eur za tonu, pričom hranica  400 eur predstavuje hranicu kedy táto aktivita je ešte rentabilná. Odvetvie sa domnieva, že francúzske a nemecké sektory, ktoré spolu tvoria 75 % európskeho trhu, sú „nespravodlivé“. Nemci a Francúzi zvýšili svoju produkciu o 40 % a zároveň znížili ceny. Tuna cukru z tejto oblasti Európy vychádza na polostrove na 350-360 eur vrátane dopravy. Podľa talianskych odborov je táto nadprodukcia za zlomené ceny zameraná na odstránenie konkurentov na trhu v očakávaní nárastu ceny cukru.

Prepad cien sa automaticky odzrkadlil aj na komoditných burzách. Cena cukru/LB klesla za viac ako jeden rok o približne 9 dolárov za LB (cca 453 g). Momentálne sa približuje 12 dolárom za LB. Európska únia by nemala pokračovať v politike, ktorá uprednostňuje krajiny západnej Európy a poškodzuje krajiny na juhu a rovnako aj ceny tejto komodity.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.