Zdieľaná ekonomika ako hlavný trend v biznise

Zdieľaná ekonomika ako hlavný trend v biznise

„Sharing economy“ alebo tzv. zdieľanú ekonomiku môžeme považovať za nový ekonomický trend založený na peer-to-peer (P2P) siete. Tá predstavuje platformu s vysokou decentralizáciou, kde participujú priamo zainteresované osoby medzi sebou, bez tretej strany.

Dá sa povedať, že na vzniku tohto trendu, ktorý odštartoval v rokoch 2008-2009, má asi najväčšiu zásluhu novodobý internet a samozrejme nápaditosť tvorcov. Veľké množstvo dát a vysoká využiteľnosť vďaka sociálnym sieťam pravdepodobne bude znamenať pokračovanie tohto nového modelu aj v budúcnosti.

Zdieľaná ekonomika poskytuje rôzne produkty a služby, pričom dokazuje, že je oveľa efektívnejšia a lacnejšia, než sú tradičné firmy. Všetko však má svoje výhody aj nevýhody, a nie každému to môže vyhovovať. Jedná sa teda o dohodu medzi dvoma stranami o dodaní nejakej služby, ktorú by poskytujúca strana tak či tak vykonala, ale vďaka zdieľanek ekonomike a internetovej sieti na tom môže profitovať, resp. pokryť vzniknuté náklady. Druhá strana, teda objednávateľ zase získava výhodu v podobe nižšej ceny.

Môžem uviesť jednoduchý príklad pri využívaní motorového vozidla. Do práce sa veziem autom, ale voľné mám ďalšie 4 miesta. Tým, že poskytnem tieto miesta ďalším osobám (po rovnakej trase) ušetrím na palive, prípadne môžem niečo málo zarobiť, pričom druhá strana má túto cestu oveľa pohodlnejšie, rýchlejšie a predovšetkým lacnejšie, oproti iným možnostiam. Je to teda win-win situácia. V modernej dobe, každý takýto „nápad“ zastrešujú spoločnosti so svojimi aplikáciami. Tento nový druh ekonomiky predstavuje veľkú príležitosť, pretože sa napr. na Slovensku sa jedná o pomerne nový trend. Podobne funguje aj spoločnosť Airbnb, ktorá podľa štatistík šetrí 30 až 60 percent ceny oproti hotelom. Samozrejme, veľa ľuďom tento štýl nevyhovuje, a preto má aj svojich odporcov. Všeobecne si však zdieľaná ekonomika rýchlym tempom zbiera priaznivcov po celom svete, pretože sa jedná o pomerne nový trend s investičnými príležitosti.

Medzi hlavných priekopníkov patrí UBER a Airbnb, ale ani zďaleka to nie je len o nich. Zaujímavou príležitostí z finančného sektora, ktorý je založený na P2P sieti predstavuje aj požičiavanie peňazí priamo medzi subjektmi, pričom je vynechaná banka. Je tam však o niečo vyššie riziko, ktoré je odmenené nadpriemerným výnosom na úrokoch. Spoločnosti sa samozrejme snažia toto riziko minimalizovať.

Môžeme povedať, že u nás je zatiaľ trend „sharing economy“ regulovaný iba minimálne. Je len otázkou času, kedy sa pristúpi k výraznejšej regulácii.

Startupy pohybujúce sa v zdieľanej ekonomike môžu predstavovať aj zaujímavú investičnú príležitosť. Tento rok, resp. pred pár dňami vstúpila na burzu napríklad spoločnosť LYFT a o pár týždňov by mal v priebehu druhého štvrťroka 2019 nasledovať UBER.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.