Zlato opäť stráca vďaka pozitívnym americkým dátam

Zlato opäť stráca vďaka pozitívnym americkým dátam

Obchodná vojna zostáva hlavnou hnacou silou drahých kovov, pretože cenová aktivita v dolároch je výrazne ovplyvnená sentimentom vyplývajúcim z obchodnej vojny.

Zlato opäť klesá z dôvodu očakávaného zvýšenia úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky v septembri a obáv z eskalácie obchodného napätia medzi USA a Čínou. Americký dolár v piatok získal dodatočnú podporu, keďže údaje o zamestnanosti boli lepšie, ako sa očakávalo, a údaje o mzdách zaznamenali výrazný nárast, čo viedlo k výnosom americkej štátnej pokladnice.

Zlato prejavuje stále známky slabosti a má tendenciu sa pohybovať okolo úrovne 1200 dolárov. Intradenne dnes zatiaľ stráca 0,03 % a v rámci týždňa si udržalo plusových 1,14 %. Úroveň 1200 dolárov ponúkla v poslednej dobe veľa supportu takže je pravdepodobné, že trh bude naďalej v tejto oblasti nachádzať volatilitu.

Americký dolár čerpá silu z obchodného napätia a hlavne z problémov, ktoré prevládajú na trhoch rozvojových krajín (Turecko, Argentína, atď). Tento tlak, ktorý spôsobuje posilňovanie dolára, zvyšuje tlak na zlato v opačnom smere. Ak sa situácia neupokojí zlato môže klesnúť hlbšie a dostať sa späť k nedávnemu dosiahnutému 19-mesačnému minimu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.