Zoom potešil investorov dobrými kvartálnymi výsledkami

Zoom potešil investorov dobrými kvartálnymi výsledkami

Telekonferenčná spoločnosť Zoom Video Communications v stredu zverejnila kvartálne výsledky za prvý štvrťrok 2020. Patrí teda k malému množstvu spoločností, ktoré pandémia COVID-19 nezasiahla negatívnym spôsobom.

Spoločnosť vykázala za prvé tri mesiace tohto roka rast príjmov oproti predchádzajúcemu roku o 169 percent, zatiaľ čo čistý zisk bol na úrovni 27 miliónov USD. Predpoklady hovorili o 2 miliónoch USD. Celkový počet platiacich zákazníkov vzrástol 4-násobne.

Avšak hrubá marža spoločnosti klesla v dôsledku vyšších nákladov na všetky údaje, ktoré potrebuje k svojej činnosti. Jej rozpätie kleslo z 80 percent na takmer 70 percent, čo je stále pomerne veľmi dobré.

Akcie spoločnosti reagovali na pozitívne výsledky rastom o 0,2 percenta v obchodoch s premarketingom, pričom za posledný týždeň si pripísali 25 percent a spoločnosť ohodnotili na 59 miliárd USD.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.