Zopakuje sa bublina z roku 2000?

Zopakuje sa bublina z roku 2000?

Ceny amerických akcií sa po dopade na marcové dno odrazili a následne vystúpali na nové historické maximá. V čele rastu boli veľké technologické spoločnosti, ktoré charakterom svojho biznisu profitovali z opatrení v boji s pandémiou koronavírusu. Technologický index Nasdaq 100 tak aj k americkému benchmark- indexu S&P 500 výrazne posilnil. Fundamentálne ocenenie pomeru ceny k zisku prekonalo dokonca úroveň z prelomu tisícročí, kedy optimizmus ohľadom využívania internetu vystrelil hodnotu technologického sektora do nebies.

Spoločnostiam Facebook, Apple, Amazon, Microsoft a Google sa podarilo udržať vysoký rast výnosov v inak nízkom rastovom prostredí vyvolanom koronavírusom. Vďaka tomu sa hodnota indexu S&P 500 začala odvíjať hlavne na základe týchto piatich zmienených spoločností, ktoré v súčasnosti predstavujú necelú štvrtinu celkovej trhovej kapitalizácie indexu.

Na poslednej tlačovej konferencie Jerome Powell predznamenal nulové úrokové sadzby minimálne do roku 2023. Výbor taktiež znížil prognózu HDP na rok 2021 na 4% z pôvodných 5%, pričom zároveň znížil prognózy miery nezamestnanosti z 6,5% na 5,5%. Powell uviedol, že väčšina FOMC bude musieť dospieť k záveru, že monetárna pozícia podporuje finančnú nestabilitu. Trhu sa táto skutočnosť nepáčila a akcie zamierili nadol.

Zdroj: Tradingview.com

Tohtoročný rozdiel medzi najlepšie a najhoršie performujúcimi sektormi v indexe S&P 500 je neobvykle veľký. Podľa údajov zhromaždených agentúrou Bloomberg sa technologické akcie pohybovali až o 27 % vyššie, zatiaľ čo energetický sektor strácal 47 %. Z toho vyplýva, že rozdiel medzi zmienenými sektormi bol 74 %, čo je najviac od roku 2000. Mnohí investori varujú pred podobnosťou súčasného vývoja s tým, ktorý predchádzal prasknutiu technologickej bubliny v roku 2000. Nasdaq si vtedy odpísal až vyše 80 %.

„Rok 2000 sa v spätnom zrkadle javí tak trochu ako kostýmová skúška k predstaveniu, ktoré sa odohrávalo v roku 2000,“ píše Ben Levisohn v magazíne Barron’s. Levisohn narážal na súčasné nadhodnotenie 5-tich najväčších technologických titulov oproti trhu, ktorých rozdiel je ešte vyšší ako pred rokom 2000. Nová správa od Bernsteinovho Toniho Sacconaghiho sa zamerala taktiež na technologický index Nasdaq a dospela k záveru: „tak trochu“.

Pozitívom však je, že aj keď súčasnú situáciu na trhu s technologickými titulmi mnohí nazývajú bublinou, ich biznis model a hospodárske výsledky hovoria niečo iné. V posledných rokoch biznis technologických spoločností prekvitá a vďaka ich manažérom a rastúcemu dopytu po ich službách môžeme očakávať tento vývoj aj v budúcnosti.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 84.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 84.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.