Instrumenti

Vso raznolikost svetovnih valut kot tudi različne izvedene finančne instrumente, ki obstajajo danes, lahko pripišemo instrumentom deviznega trga. Glavni trgovinski instrumenti xPartners: