🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Registrirano

X.P.X. PRNS (v nadaljevanju xPartners) je registrirana blagovna znamka Goldenburg Group Limited, ciprske investicijske družbe, ki jo regulira in nadzira Ciprska komisija za vrednostne papirje z licenco CIF številka 242/14.

Licenca

Goldenburg Group Limited ima dovoljenje za izvajanje naložbenih in pomožnih storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, kot je navedeno na spletnem mestu naše družbe Goldenburg Group.

Vse informacije pred trgovanjem so objavljene  tukaj.

Poročilo o razkritju tveganja za leto 2014 najdete tukaj.
Poročilo o razkritju tveganja za leto 2015 najdete tukaj.
Poročilo o razkritju tveganja za leto 2016 najdete tukaj.
Poročilo o razkritju tveganja za leto 2017 najdete tukaj.
Poročilo o razkritju tveganja za leto 2018 najdete tukaj.

Priloženi povzetek kakovosti izvajanja in RTS28 2017 najdete tukaj.
Priloženi povzetek kakovosti izvajanja in RTS28 2018 najdete tukaj.

Razkritje navzkrižrja interesov najdete tukaj.

Goldenburg Group Limited (licenca CIF 242/14) regulira in licencira Ciprska komisija za vrednostne papirje (CYSEC) in zagotavlja naslednje naložbene in pomožne storitve v zvezi s finančnimi instrumenti, navedenimi spodaj v državah članicah EU in / ali druge tretje države:

Naložbene storitve:

 1. Sprejem in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti
 2. Izvajanje naročil v imenu strank
 3. Upravljanje portfelja
 4. Naložbeni nasveti

Pomožne storitve:

 1. Varstvo in upravljanje finančnih instrumentov za račun strank, vključno s skrbništvom in z njimi povezanimi storitvami, kot so upravljanje gotovine / zavarovanja s premoženjem
 2. Devizne storitve, če so povezane z zagotavljanjem investicijskih storitev
 3. Naložbene raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s transakcijami s finančnimi instrumenti

Finančni instrumenti:

 1. Prenesljivi vrednostni papirji
 2. Instrumenti denarnega trga
 3.  Enote v kolektivnih naložbenih podjemih
 4. Opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in vse druge izvedene pogodbe v zvezi z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi merami ali donosom ali drugimi izvedenimi instrumenti, finančnimi indeksi ali finančnimi ukrepi, ki se lahko poravnajo fizično ali v denarju
 5. Opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in vse druge izvedene pogodbe v zvezi z blagom, ki jih je treba poravnati v gotovini ali jih je mogoče poravnati v gotovini po izbiri ene od strank (drugače kot zaradi neplačila ali druge odpovedi prenehanja)
 6. Opcije, terminske pogodbe, zamenjave in vse druge izvedene pogodbe v zvezi z blagom, ki jih je mogoče fizično poravnati, pod pogojem, da se trguje na organiziranem trgu ali / in MTF
 7. Opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in kakršne koli druge izvedene finančne pogodbe v zvezi z blagom, ki jih je mogoče fizično poravnati, če niso omenjene drugače v točki 6 dela III in niso komercialne namene, ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, glede tega, ali se med drugim potrdijo in poravnajo prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih klicev v maržo
 8. Izvedeni finančni instrumenti za prenos kreditnega tveganja
 9. Finančne pogodbe za razlike
 10. Opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in vse druge izvedene pogodbe v zvezi s podnebnimi spremenljivkami, tovornimi stopnjami, pravicami do emisij ali stopnjami inflacije ali drugimi uradnimi gospodarskimi statistikami, ki jih je treba poravnati v gotovini ali jih je mogoče poravnati z gotovino po izbiri ena od strank (drugače kot zaradi neplačila ali drugega prenehanja), pa tudi druga izvedena pogodba o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanaša na premoženje, pravice, obveznosti, indekse in ukrepe, ki niso drugače navedeni v tem delu, in ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov finančni instrumenti, glede na to, ali se med drugim trguje na organiziranem trgu ali MTF, se potrdijo in poravnajo prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih klicev v maržo.

Družba je sklenila pogodbo z vezanim zastopnikom z Quaentas s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE in Fors Magna S.L.

Čezmejne storitve v države članice

Avstrija
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bolgarija
Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Hrvaška
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Češka
Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Danska
Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonija
Finantsinspektsioon (FSA)
Finska
Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Nemčija
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Grčija
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Madžarska
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Islandija
Fjármálaeftirlitið (FME)
Irska
Central Bank of Ireland
Italija
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Latvija
Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein
Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva
Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luksemburg
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta
Malta Financial Services Authority (MFSA)
Nizozemska
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norveška
Finanstilsynet
Poljska
Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalska
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romunija
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovaška republika
Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenija
Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Španija
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švedska
Finansinspektionen (FI)
Velika Britanija
Financial Conduct Authority (FCA)
Opozorilo o tveganju: Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 83.12% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganja in opozorilo
Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 83.12% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar.