Prednosti

Lokalna podpora, lokalni partnerji
Forex trg je največji in najbolj likviden med vsemi finančnimi trgi
Dnevne aktivnosti pogosto presegajo 4 trilijone USD dnevno, več kot 1,5 trilijona od tega se odvije v obliki spot trgovanja
Forex trgovanje poteka 24 ur na dan, pet dni na teden
Forex trgovanje poteka 24 ur na dan, pet dni na teden
Hitro izvajanje pogodbe