Prednosti

Lokalna podpora, lokalni partnerji
Forex trg je največji in najbolj likviden med vsemi finančnimi trgi
Dnevne aktivnosti pogosto presegajo 5,3 trilijona USD dnevno, več kot 1,5 trilijona od tega se odvije v obliki spot trgovanja
Forex trgovanje poteka 24 ur na dan, pet dni na teden
Uporabniku prijazna platforma
Hitra izvedba poslov