To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osebni podatki

0%

?
Informacije

V primeru, da so bile naše storitve uveden, da vas naš partner navedite njegovo ime ali njegovo kodo.

2. Osebne informacije

0%

?
Informacije

Država, kjer boste plačali davek na dobiček.

?
Informacije

Tax Identification Number (TIN).

več informacij

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

3. Finančne informacije

0%

?
Informacije

Neto vrednost Neto vrednost je definirana kot razlika med klientovimi sredstvi in dolgom. Ta vrednost se nanaša na ekonomsko pozicijo in še posebej na količino denarja, ki preostane posamezniku, po tem ko se odšteje vse dajatve. V primeru pravnih oseb gre za vrednost vseh sredstev napram vsemu dolgu, ki se prikaže kot finančni izkaz.

Sredstva posameznikov običajno vključujejo gotovino ali njen ekvivalent, premoženje kot so hiše ali avtomobili, investicijski računi ter drugi vredni predmeti, na primer nakit ali starine, v primeru podjetji pa mislimo na npr. posest, inventar, materiale, obrate, opremo, stroje ali zgradbe.

Dolg pomeni denar, ki je nekomu dolgovan, na primer kreditne kartice ali bančni primanjkljaj, obveznice, hipoteke, neporavnane obveznosti do prodajalcev ali vrsta bančnih kreditov ipd.

?
Informacije

Glavni izvor prihodkov ali premoženja, glede na klientovo glavno aktivnost.

?
Informacije

Osebno investiranje Pomeni investiranje z majhnim rizikom, pri čemer so pričakovani nižji dobički, v rangu med 4 in 12% p.a.

Špekulacija Špekulacijsko investiranje pomeni investiranje s precejšnjim riziko, pri čemer se pričakuje precejšen donos, npr. več kot 20% p.a.

Hedganje Invesiticjske odločitve pri katerih se zmanjša rizik posameznega finančnega instrumenta s tem, da investiraš v dva finančna inštrumenta na katera bo gibanje trga delovalo obratno, npr. opcije in terminske pogodbe.

Ohranjanje kapitala Naložbe, kjer ne želite tvegati morebitne izgube vloženega kapitala

?
Informacije

Pričakovana vsota sredstev, ki jih bo klient vložil na letni ravno.

4. Ocena primernosti

0%


Opozorilo o tveganju

Dragi klient!The answers you have provided indicate that you currently do not have the necessary experience and knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. We regret to inform you that you are unable to proceed with your application this time. We advise you to develop better knowledge on leverage products before applying. In order to get more experience we advise you to open a demo account to aide your development. Please note given our current assessment, you will not be able to reapply for next 30 days.

Opozorilo o tveganju

Dragi klient!Radi bi vas opozorili, da na podlagi informacij, ki ste nam jih podali, ni razvidno, da imate potrebne znanje, kot je opredeljeno z Zakonom, da bi trgovali z investicijskimi storitvami (posredniškimi storitvami) in finančnimi instrumenti, ki jih ponujamo (Delnice, OTC finančnimi instrumenti kot so CFDji, Forex, surovine, indeksi), ki s sabo prinašajo visoko stopnjo tveganja. Zato smatramo, da te investicijske storitve/finančni instrumenti niso primerni za vas.

Če kljub temu želite trgovati z OTC finančnimi instrumenti, kot so Delnice in/ali CFDji, Forex, Surovine, Indeksi, ki jih ponuja naše podjetje, čeprav vas je podjetje posvarilo, da ti finančni instrumenti za vas niso primerni, lahko še vedno nadaljujete in trgujete s temi finančnimi instrumenti.

Podjetje smatra, da z izbiro gumba” [Sprejmem]” sprejemate in upoštevati, da investicijske storitve (posredniške storitve) in finančni instrumenti, ki jih podjetje ponuja (Delnice, OTC finančni instrumenti kot so CFDji, Forex, Surovine, Indeksi) niso primerni za vas, vendar kljub temu želite trgovati s finančnimi instrumenti v tem podjetju.

Izjavljam, da mi je bilo svetovano, da nimam zadostnega znanja o investicijskih storitvah in finančnih instrumentih, a kljub temu želim trgovati s finančnimi instrumenti.

Opozorilo o tveganju

Dragi klient!Odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo da trenutno nimate potrebnega znanja, da bi razumeli zapletenost in tveganje povezano z izdelki ki vsebujejo vzvode. Izdelki, ki jih ponujamo, so zelo tvegani in volatilni. Stranke lahko izgubijo celoten kapital. Upoštevam, da mi ne bo omogočeno trgovati, dokler ne bom razvili dovolj znanja o vzvodih.

5. Skladnost in strinjanje

0%

Tukaj lahko povlečete in spustite datoteke.

Click me to remove the file.

Tukaj lahko povlečete in spustite datoteke.

Click me to remove the file.
?
Informacije

Politično izpostavljena oseba pomeni osebo, ki je ali je bila na pomembni javni funkciji v Republiki Ciper ali katerikoli drugi državi in njihovo ožjo družino ali osebe, ki so znane kot bližnji sodelavci takih oseb:
i. vodje držav, vodje vlad, ministri in sekretarji na ministrstvih,
ii. poslanci,
iii. člani vrhovnega sodišča, ustavnih sodišč ali drugih visokih sodnih teles, katerih odločitve niso predmet višjih prizivov, razen v izjemnih okoliščinah,
iv. člani računskega sodišča ali uprave centralne banke,
v. ambasadorji, odpravniki poslov in visoki oficirji oboroženih sil,
vi. člani administrativnih, upravnih ali nadzornih svetov podjetij v državni lasti,
‘Ožji družinski člani’ vključujejo naslednje:
vii. zakonski partner ali oseba s katero biva vsaj eno leto,
viii. otroci in njihovi zakonski partnerji ali osebe s katerimi biva vsaj eno leto,
ix. starši
‘Osebe, ki so zane kot bližnji sodelavci’ vključujejo naslednje:
x. katerakoli fizična oseba za katero je znano, da si z njo deli lastništvo pravne osebe ali pravno ureditev, ali kakršnekoli druge bližnje poslovne stike z osebami v točkah (i) do (vi) zgoraj
xi. katerakoli fizična oseba, ki je edini upravičeni lastnik pravne pravne osebe ali pravne ureditev, za katero je znano, da je bila vzpostavljena za de facto korist osebe navedene v točkah (i) do (vi) zgoraj.