To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osebni podatki

0%

?
Informacije

V primeru, da vam je naše storitve predstavil naš partner, navedite njegovo ime ali kodo.

2. Osebne informacije

0%

?
Informacije

Država, kjer boste plačali davek na dobiček.

?
Informacije

Davčna identifikacijska številka (TIN - Tax Identification Number).

več informacij

?
Informacije

Razlog A - RazlogA -\tDržava/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA -\tDržava/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA -\tDržava/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

3. Finančne informacije

0%

?
Informacije

Vrednost čistega imetja je opredeljena kot razlika med naročnikovimi sredstvi in obveznostmi. Ta vrednost se nanaša na ekonomski položaj in zlasti na znesek denarja, ki ga posameznik prihrani po opravljenih odbitkih. Pri pravnih osebah ta vrednost izraža vrednost vseh sredstev v primerjavi z vsemi obveznostmi kot finančno stanje

Sredstva posameznikov običajno vključujejo denar ali njegove ustreznike, na primer nepremičnine, kot so hiše ali avtomobili, naložbeni računi, kakršne koli dragocene lastnosti, kot so nakit ali starine, v primeru podjetij, na katere mislimo, npr. nepremičnine, zaloge, materiale, rastline, opremo, stroje ali zgradbe.

Dolg pomeni denar, ki je nekomu dolgovan, kot na primer kreditna kartica ali bančni dolgovi, obveznice, zadolžnice, hipoteke, neporavnana plačila, dolgovana prodajalcem ali kreditna linija v banki itd.

?
Informacije

Glavni izvor prihodkov ali premoženja, glede na klientovo glavno aktivnost.

?
Informacije

Osebno investiranje Pomeni investiranje z majhnim tveganjem, pri čemer so pričakovani nižji dobički, v razponu med 4 in 12% p.a.

Špekulacija Špekulacijsko vlaganje pomeni investiranje s precejšnjim tveganjem, pri čemer se pričakuje precejšen donos, npr. več kot 20% p.a.

Hedganje naložbene odločitve pri katerih se zmanjša tveganje posameznega finančnega instrumenta s tem, da vlagaš v dva finančna inštrumenta, katerih razvoj trga je nasprotni, npr. opcije in terminske pogodbe.

Kapitalska naložba, pri kateri ne želite tvegati izgube vloženega kapitala

?
Informacije

Pričakovana vsota sredstev, ki jih bo klient vložil na letni ravno.

4. Ocena primernosti

0%


Opozorilo o tveganju

Dragi klient!The answers you have provided indicate that you currently do not have the necessary experience and knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. We regret to inform you that you are unable to proceed with your application this time. We advise you to develop better knowledge on leverage products before applying. In order to get more experience we advise you to open a demo account to aide your development. Please note given our current assessment, you will not be able to reapply for next 30 days.

Opozorilo o tveganju

Dragi klient!Želimo vas opozorili, da na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, je razvidno, da nimate ustreznih izkušenj /znanja, ki izhajajo iz zakona, za trgovanje z investicijskimi storitvami (posredniške storitve) in finančne instrumente, ki jih ponujamo (tj. delnice, finančni instrumenti OTC, kot so CFD, Forex, Commodities, Indeks), ki predstavljajo visoko stopnjo tveganja. Zato smatramo, da te investicijske storitve/finančni instrumenti niso za vas primerni.

Če navkljub temu želite trgovati z OTC finančnimi instrumenti, kot so Delnice in/ali CFD-ji, Forex, Surovine, Indeksi, ki jih ponuja naše podjetje, čeprav vas je podjetje posvarilo, da ti finančni instrumenti za vas niso primerni, lahko še vedno nadaljujete in trgujete s temi finančnimi instrumenti.

Podjetje smatra, da z izbiro gumba” [Sprejmem]” sprejemate in upoštevate, da investicijske storitve (posredniške storitve) in finančni instrumenti, ki jih podjetje ponuja (Delnice, OTC finančni instrumenti kot so CFDji, Forex, Surovine, Indeksi) niso primerni za vas, a navkljub temu želite trgovati s finančnimi instrumenti v tem podjetju.

Izjavljam, da mi je bilo svetovano, da nimam zadostnega znanja o investicijskih storitvah in finančnih instrumentih, a navkljub temu želim trgovati s finančnimi instrumenti.

Opozorilo o tveganju

Dragi klient!Radi bi vas opozorili, da na podlagi informacij, ki ste nam jih podali, ni razvidno, da imate potrebne znanje, kot je opredeljeno z Zakonom, da bi trgovali z investicijskimi storitvami (posredniškimi storitvami) in finančnimi instrumenti, ki jih ponujamo (Delnice, OTC finančnimi instrumenti kot so CFDji, Forex, surovine, indeksi), ki s sabo prinašajo visoko stopnjo tveganja. Zato smatramo, da te investicijske storitve/finančni instrumenti niso primerni za vas. Če kljub temu želite trgovati z OTC finančnimi instrumenti, kot so Delnice in/ali CFDji, Forex, Surovine, Indeksi, ki jih ponuja naše podjetje, čeprav vas je podjetje posvarilo, da ti finančni instrumenti za vas niso primerni, lahko še vedno nadaljujete in trgujete s temi finančnimi instrumenti. Podjetje smatra, da z izbiro gumba "[Sprejmem]" sprejemate in upoštevati, da investicijske storitve (posredniške storitve) in finančni instrumenti, ki jih podjetje ponuja (Delnice, OTC finančni instrumenti kot so CFDji, Forex, Surovine, Indeksi) niso primerni za vas, vendar kljub temu želite trgovati s finančnimi instrumenti v tem podjetju. Izjavljam, da mi je bilo svetovano, da nimam zadostnega znanja o investicijskih storitvah in finančnih instrumentih, a kljub temu želim trgovati s finančnimi instrumenti.

5. Skladnost in strinjanje

0%

Tu lahko datoteke povlečete in spustite.

Click me to remove the file.

Tu lahko datoteke povlečete in spustite.

Click me to remove the file.
?
Informacije

Politično izpostavljene osebe vključujejo fizične osebe, ki so ali so jim bile zaupane javne funkcije v Republiki Ciper ali kateri koli drugi državi, in njihovo ožjo družino ali bližnje osebe, ki so znane kot bližnji sodelavci takih oseb:
i. vodje držav, vodje vlad, ministri in sekretarji na ministrstvih,
ii. poslanci,
iii. člani vrhovnega sodišča, ustavnih sodišč ali drugih sodnih organov na visoki ravni, katerih odločitve niso predmet višjih prizivov, razen v izjemnih okoliščinah,
iv. člani računskih sodišč ali odbori centralnih bank,
v. veleposlaniki, odvetniki in visoki častniki v oboroženih silah
vi. člani upravnih, poslovodnih ali nadzornih organov državnih podjetji,
‘Ožji družinski člani’ vključujejo naslednje:
vii. zakonec ali oseba, s katero sobivata vsaj eno leto,
viii. otroci in njihovi zakonski partnerji ali osebe s katerimi bivajo vsaj eno leto,
ix. starši
‘Osebe, ki so zane kot bližnji sodelavci’ vključujejo naslednje:
x. vsaka fizična oseba, za katero je znano, da ima skupno korist od pravnih oseb ali pravnih dogovorov ali drugih bližnjih poslovnih odnosov z osebami iz točk (i) do (vi) zgoraj
xi. saka fizična oseba, ki ima edino koristno pravno osebo ali pravno ureditev, za katero je znano, da je bila ustanovljena za dejansko korist osebe iz točk (i) do (vi) zgoraj.