To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osebni podatki

0%

?
Informacije

V primeru, da vam je naše storitve predstavil naš partner, navedite njegovo ime ali kodo.

2. Osebne informacije

0%

?
Informacije

Država, v kateri plačevate dohodnino.

?
Informacije

Davčna identifikacijska številka (TIN - Tax Identification Number).

več informacij

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

3. Finančne informacije

0%

?
Informacije

Vrednost čistega imetja je opredeljena kot razlika med naročnikovimi sredstvi in obveznostmi. Ta vrednost se nanaša na ekonomski položaj in zlasti na znesek denarja, ki ga posameznik prihrani po opravljenih odbitkih. Pri pravnih osebah ta vrednost izraža vrednost vseh sredstev v primerjavi z vsemi obveznostmi kot finančno stanje

Sredstva posameznikov običajno vključujejo denar ali njegove ustreznike, na primer nepremičnine, kot so hiše ali avtomobili, naložbeni računi, kakršne koli dragocene lastnosti, kot so nakit ali starine, v primeru podjetij, na katere mislimo, npr. nepremičnine, zaloge, materiale, rastline, opremo, stroje ali zgradbe.

Dolg pomeni denar, ki je nekomu dolgovan, kot na primer kreditna kartica ali bančni dolgovi, obveznice, zadolžnice, hipoteke, neporavnana plačila, dolgovana prodajalcem ali kreditna linija v banki itd.

?
Informacije

Glavni izvor dohodkov ali premoženja, glede na glavno aktivnost stranke.

?
Informacije

Osebna naložba pomeni naložbo z nizkim tveganjem, pri čemer se pričakuje nižja donosnost, v razponu med 4 in 12% p.a.

Špekulativna naložba pomeni naložbo z velikim tveganjem, hkrati pa pričakujte znaten dobiček, npr. nad 20% p.a.

Hedganje naložbenih odločitev za zmanjšanje tveganjadoločenega finančnega instrumenta z vlaganjem v dva finančna instrumenta, katerih razvoj trga je nasprotni, npr. opcije in terminske pogodbe.

Naložba za ohranitev kapitala, pri kateri ne želite tvegati izgube vloženega kapitala.

?
Informacije

Pričakovana vsota sredstev, ki jih bo stranka vložila na letni ravni.

4. Ocena primernosti

0%Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Žal nam je, vendar odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo, da se vaš profil ne ujema s tveganjem povezanim s finančnimi instrumenti, ki vsebujejo vzvod in delnice v fizični obliki. Izdelki, ki jih ponujamo, so zelo tvegani in volatilni. Stranke lahko izgubijo ves vložen kapital. Trenutno vam ne moremo omogočiti odprtja računa v živo.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo, da trenutno nimate potrebnih izkušenj in znanja, da bi razumeli zapletenost in tveganje, povezano s finančnimi instrumenti, ki vsebujejo vzvod. Izdelki, ki jih ponujamo, so zelo tvegani in volatilni. Stranke lahko izgubijo ves vložen kapital. Spodbujamo vas, da še dodatno razvijete vaše znanje o finančnih izdelkih in se seznanite z demo računom, ki je na voljo na naši trgovalni platformi in tako še izboljšate svoje razumevanje izdelkov, ki jih ponujamo. S tem potrjujem, da ne bom mogel trgovati s CFD-ji, če ne bom razvil svojega znanja o finančnih izdelkih ali pridobil več izkušenj.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Radi bi vas opozorili, da na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, očitno nimate ustreznih izkušenj / znanja / tolerance do tveganja, ki izhajajo iz zakona, za trgovanje z investicijskimi storitvami in finančnimi instrumenti, ki jih ponujamo, in kateri predstavljajo visoko stopnjo tveganja. V zvezi s tem ne štejemo teh investicijskih storitev / finančnih instrumentov za primernih za vas. Če želite trgovati z našim podjetjem, čeprav vas je podjetje opozorilo, da ti finančni instrumenti niso primerni za vas, lahko še vedno nadaljujete in trgujete s temi finančnimi instrumenti. Z izbiro spodaj navedenega gumba "Sprejmi", podjetju potrdujete, da predvidene investicijske storitve in finančni instrumenti podjetja niso primerni za vas, vendar vseeno želite nadaljevati s trgovanjem s finančnimi instrumenti s podjetjem. Izjavljam, da so me opozorili o neustreznosti investicijskih storitev in finančnih instrumentov ter da razumem tveganje, povezano s trgovanjem, a nakljub temu želim nadaljevati s trgovanjem s finančnimi instrumenti.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Radi bi vas opozorili, da na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, očitno nimate ustreznih izkušenj / znanja / tolerance do tveganja, ki izhajajo iz zakona, za trgovanje z investicijskimi storitvami in finančnimi instrumenti, ki jih ponujamo, in kateri predstavljajo visoko stopnjo tveganja. V zvezi s tem ne štejemo teh investicijskih storitev / finančnih instrumentov za primernih za vas. Če želite trgovati z našim podjetjem, čeprav vas je podjetje opozorilo, da ti finančni instrumenti niso primerni za vas, lahko še vedno nadaljujete in trgujete s temi finančnimi instrumenti. Z izbiro spodaj navedenega gumba ""Sprejmi"", podjetju potrdujete, da predvidene investicijske storitve in finančni instrumenti podjetja niso primerni za vas, vendar vseeno želite nadaljevati s trgovanjem s finančnimi instrumenti s podjetjem. Izjavljam, da sem bil obveščen o neustreznosti investicijskih storitev in finančnih instrumentov ter da razumem tveganje, povezano s trgovanjem. Kljub temu želim nadaljevati s trgovanjem s finančnimi instrumenti in se strinjam, da mi podjetje morda ne bo omogočilo trgovanja z izdelki, ki vsebujejo finančni vzvod.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo, da trenutno morda nimate potrebnega znanja za razumevanje finančnih instrumentov, ki jih ponuja naše podjetje. Trgovanje vam ne bo omogočeno, če ne boste razvili svojega znanja o finančnih izdelkih. Za več informacij se obrnite na našo skupino za podporo.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo, da vaš profil ne ustreza tveganju finančnih instrumentov, ki jih ponuja naše podjetje. Trenutno vam ne moremo omogočiti trgovanja. Za več informacij se obrnite na našo skupino za podporo.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Spominjamo vas, da so z nami ponujani izdelki, ki vsebujejo vzvod, zapleteni, zelo tvegani in volatilni. Stranke lahko izgubijo ves vložen kapital.

5. Skladnost in strinjanje

0%

Tu lahko datoteke povlečete in spustite.

Click me to remove the file.

Tu lahko datoteke povlečete in spustite.

Click me to remove the file.
?
Informacije

„Politično izpostavljena oseba“ je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnih javnih položajih v Republiki Ciper ali katerikoli drugi državi članici, z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci."Vidni javni položaji" zajemajo naslednje:
(a) voditelje držav, predsednike vlad, ministre in namestnike ministrov ali ministre brez listnice;
(b) poslance parlamentov ali podobnih zakonodajnih organov;
(c) člane vodstvenih organov političnih strank;
(d) člane vrhovnih sodišč, ustavnih sodišč ali drugih sodnih organov na visoki ravni, na odločitve katerih, razen v izjemnih okoliščinah, ni mogoče vložiti nadaljnjih pritožb;
(e) člane računskih sodišč ali svetov centralnih bank;
(f) veleposlanike, odpravnike poslov in visoke častnike oboroženih sil;
(g) člane upravnih, upravljalnih ali nadzornih organov državnih podjetij;
(h) direktorje, namestnike direktorjev in člane odbora ali nosilce enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah;
(i) župane;

"ožji družinski člani" politično izpostavljene osebe zajemajo naslednje: (a) zakonce politično izpostavljenih oseb ali oseb, ki se obravnavajo enako kot zakonci politično izpostavljenih oseb;
(b) otroke politično izpostavljenih oseb in njihove zakonce ali osebe, ki so obravnavane enako kot zakonci;
(c) starše politično izpostavljenih oseb;

„ožji sodelavci“ politično izpostavljene osebe zajemajo naslednje:
(a) vse fizične osebe, za katere je znano, da imajo skupno dejansko lastništvo pravnih subjektov ali pravnih ureditev ali kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo;
(b) fizične osebe, ki imajo edino dejansko lastništvo pravnega subjekta ali pravne ureditve, za katere je znano, da so bile vzpostavljene oziroma sklenjene v dejansko korist politično izpostavljene osebe

Opozorilo o tveganju: Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 82.14% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganja in opozorilo
Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 82.14% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar.