🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Osebni račun

DOKUMENTI POTREBNI ZA REGISTRACIJO STRANKE

Pred aktiviranjem vašega trgovalnega računa je potrebno, da bi nam posredovali dokazilo o istovetnosti (“POI”) in dokazilo o prebivališču (“POR”).

POI – OVERITEV ISTOVETNOSTI STRANKE

Kopija enega od naslednjih identifikacijskih dokumentov

 • Potni list – obe strani s sliko (jasno vidljiv strojno berljiv del (MRZ))
 • Osebna izkaznica – obe strani (jasno vidljiv strojno berljiv del (MRZ))
 • Vozniško dovoljenje – obe strani

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum poteka – ne sme biti prekoračen

*Naslov na ID ni nujno identičen naslovu, navedenem pri registraciji.

OVERITEV PREBIVALIŠČA STRANKE

Namen preverjanja prebivališča je pridobiti naslov, kjer stranka dejansko prebiva. Ni nujno, da sovpada z naslovom stalnega prebivališča. Na primer, morda je primeren račun za elektriko, saj se lahko upravičeno domneva, da je to naslov, kjer odjemalec dejansko prebiva.

Sprejemamo kopije naslednjih dokumentov:

 • Račun za javne storitve: elektrika, plin, voda, komunala;
 • Račun za internet
 • Račun za fiksno telefonijo
 • Izpisek (iz bančnega računa ali kreditne kartice)
 • Najemno pogodbo ali račun plačila najemnine
 • Državni certifikat o stalnem prebivališču (nekatere države)
 • Hipoteka
 • Uradni dopis (policija, veleposlaništvo, občina, davčni račun, potrdilo o socialnem zavarovanju)

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime in priimek
 • Naslov
 • Datum izdaje dokumenta

NASLEDNJI DOKUMENTI NE BODO SPREJETI:

 • Zavarovanje (življensko, avtomobilsko itd)
 • Račun za mobilni telefon
 • Ročno pisani dokumenti

Ostali dokumenti

Če stranka živi z družino in ne more v svojem imenu poslati dokumenta o prebivališču, prosimo, naj nam od družinskega člana pošlje naslednje dokumente (mati, oče, žena, mož).

 • POI – OVERITEV ISTOVETNOSTI STRANKE
 • OVERITEV PREBIVALIŠČA STRANKE
 • Rojstni list klienta – v primeru posredovanja informacij očeta ali mame
 • Poročni certifikat – v primeru posredovanja informacij zakonca

Računi podjetji

Če je stranka zainteresirana za vzpostavitev računa za svoje podjetje, podjetje ali drugo vrsto poslovnega subjekta, mora posredovati dokumente, ki izkazujejo naslednja dejstva (en dokument lahko dokaže več dejstev hkrati):

  • Matična številka podjetja
  • Naziv in skrajšani naziv podjetja (če se razlikuje od registriranega imena)
  • Sedež podjetja in sedež poslovalnice, če se ta razlikuje od sedeža podjetja
  • Člani upravnega odbora, izvršni direktorji ali drugi posamezniki, ki so pooblaščeni za delovanje v imenu družbe
  • Odločitev podjetja o imenovanju predstavnika, ki je pooblaščen za dostop do računa
  • Odločitev podjetja za odprtje računa
  • Seznam upravičenih lastnikov podjetja, razen javnih delniških družb, ki se nahajajo na evropskem reguliranem trgu ali na tretjem trgu z enakimi pravicami razkritja in preglednosti
  • Seznam registriranih lastnikov, ki nastopajo kot nominiranci podjetja

DOKUMENTI POTREBNI ZA REGISTRACIJO STRANKE – PODJETJA

 • ustanovitveni akt
 • Pogodba o ustanovitvi (in členi)
 • Dokument o odločitvi podjetja o imenovanju zastopnika, ki je pooblaščen za dostop do računa (Priloga 1)
 • Dokument o odločitvi podjetja za odprtje trgovalnega računa (Priloga 2)
 • Če registrirani lastnik nastopa kot nominiranec končnih lastnikov, je potrebno naslednje:
 • Kopija zaupnega sporazuma
 • POI in POR naslednjih oseb:
  -zastopnika, pooblaščenega za dostop do računa
  – končnega dejanskega lastnika
  – nominiranca

Kreditna kartica

Da bi se izognili prevaram v zvezi s kreditnim karticami zahtevamo od naših klientov kopijo kreditne kartice.

KOPIJA MORA VSEBOVATI:

 • Ime in priimek nosilca kartice
 • Prve 4 številke in zadnje 4 številke kreditne kartice
 • Datum poteka (še vedno veljavna)
 • Podpis nosilca (zatemnite CSV kodo)

Od trank z visoko aktivnostjo kreditnih kartic bo zahtevano, da pošljejo DOD (izjavo o vlogah).

Opozorilo o tveganju: Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 83.12% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganja in opozorilo
Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 83.12% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar.