Osebni račun

DOKUMENTI POTREBNI ZA REGISTRACIJO STRANKE

Pred aktiviranjem vašega trgovalnega računa je potrebno, da bi nam posredovali dokazilo o istovetnosti (“POI”) in dokazilo o prebivališču (“POR”).

POI – OVERITEV ISTOVETNOSTI STRANKE

Kopija enega od naslednjih identifikacijskih dokumentov

 • Potni list – obe strani s sliko (jasno vidljiv strojno berljiv del (MRZ))
 • Osebna izkaznica – obe strani (jasno vidljiv strojno berljiv del (MRZ))
 • Vozniško dovoljenje – obe strani

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum poteka – ne sme biti prekoračen

*Naslov na ID ni nujno identičen naslovu, navedenem pri registraciji.

OVERITEV PREBIVALIŠČA STRANKE

Namen preverjanja prebivališča je pridobiti naslov, kjer stranka dejansko prebiva. Ni nujno, da sovpada z naslovom stalnega prebivališča. Na primer, morda je primeren račun za elektriko, saj se lahko upravičeno domneva, da je to naslov, kjer odjemalec dejansko prebiva.

Sprejemamo kopije naslednjih dokumentov:

 • Račun za javne storitve: elektrika, plin, voda, komunala;
 • Račun za internet
 • Račun za fiksno telefonijo
 • Izpisek (iz bančnega računa ali kreditne kartice)
 • Najemno pogodbo ali račun plačila najemnine
 • Državni certifikat o stalnem prebivališču (nekatere države)
 • Hipoteka
 • Uradni dopis (policija, veleposlaništvo, občina, davčni račun, potrdilo o socialnem zavarovanju)

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime in priimek
 • Naslov
 • Datum izdaje dokumenta

NASLEDNJI DOKUMENTI NE BODO SPREJETI:

 • Zavarovanje (življensko, avtomobilsko itd)
 • Račun za mobilni telefon
 • Ročno pisani dokumenti

Ostali dokumenti

Če stranka živi z družino in ne more v svojem imenu poslati dokumenta o prebivališču, prosimo, naj nam od družinskega člana pošlje naslednje dokumente (mati, oče, žena, mož).

 • POI – OVERITEV ISTOVETNOSTI STRANKE
 • OVERITEV PREBIVALIŠČA STRANKE
 • Rojstni list klienta – v primeru posredovanja informacij očeta ali mame
 • Poročni certifikat – v primeru posredovanja informacij zakonca

Računi podjetji

Če je stranka zainteresirana za vzpostavitev računa za svoje podjetje, podjetje ali drugo vrsto poslovnega subjekta, mora posredovati dokumente, ki izkazujejo naslednja dejstva (en dokument lahko dokaže več dejstev hkrati):

  • Matična številka podjetja
  • Naziv in skrajšani naziv podjetja (če se razlikuje od registriranega imena)
  • Sedež podjetja in sedež poslovalnice, če se ta razlikuje od sedeža podjetja
  • Člani upravnega odbora, izvršni direktorji ali drugi posamezniki, ki so pooblaščeni za delovanje v imenu družbe
  • Odločitev podjetja o imenovanju predstavnika, ki je pooblaščen za dostop do računa
  • Odločitev podjetja za odprtje računa
  • Seznam upravičenih lastnikov podjetja, razen javnih delniških družb, ki se nahajajo na evropskem reguliranem trgu ali na tretjem trgu z enakimi pravicami razkritja in preglednosti
  • Seznam registriranih lastnikov, ki nastopajo kot nominiranci podjetja

DOKUMENTI POTREBNI ZA REGISTRACIJO STRANKE – PODJETJA

 • ustanovitveni akt
 • Pogodba o ustanovitvi (in členi)
 • Dokument o odločitvi podjetja o imenovanju zastopnika, ki je pooblaščen za dostop do računa (Priloga 1)
 • Dokument o odločitvi podjetja za odprtje trgovalnega računa (Priloga 2)
 • Če registrirani lastnik nastopa kot nominiranec končnih lastnikov, je potrebno naslednje:
 • Kopija zaupnega sporazuma
 • POI in POR naslednjih oseb:
  -zastopnika, pooblaščenega za dostop do računa
  – končnega dejanskega lastnika
  – nominiranca

Kreditna kartica

Da bi se izognili prevaram v zvezi s kreditnim karticami zahtevamo od naših klientov kopijo kreditne kartice.

KOPIJA MORA VSEBOVATI:

 • Ime in priimek nosilca kartice
 • Prve 4 številke in zadnje 4 številke kreditne kartice
 • Datum poteka (še vedno veljavna)
 • Podpis nosilca (zatemnite CSV kodo)

Od trank z visoko aktivnostjo kreditnih kartic bo zahtevano, da pošljejo DOD (izjavo o vlogah).

Opozorilo o tveganju: Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 82.70% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganja in opozorilo
Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 82.70% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar.