Pogoji poslovanja

Vrste naročil:
Nakup, Prodaja, Nakupni Limit, Prodajni Limit, Nakupni Stop, Prodaja Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Ure trgovanja:
Pregled ur trgovanja za Forex, Surovine in Indekse lahko najdete s klikom tukaj. Pregled ur trgovanja za CFD/Delnice lahko najdete s klikom tukaj.

Instrumenti:
Popoln seznam instrumentov s katerimi lahko trgujete ter povezanimi sredstvi in borz, kjer se s tem sredstvom trguje najdete tukaj.

Vrsta računov: Tip računa: xPartners svojim klientom omogoča naslednje:

• Plavajoči (typical) spread; obstaja možnost, da razmere na trgu povzročijo, da se razmiki razširijo ali skrčijo preko tipičnih vrednosti razmikov
• Široka raznolikost instrumentov za trgovanje (Delnice, forex, plemenite kovine in CFD-ji)
• Trgovanje s standardnimi velikosti lotov
• Stroški trgovanja, že od 3pip-a za valutni par EUR/USD
• Minimalni polog je $ 250
• Vzvod 1:100 za profesionalne stranke

Opomba:
Upoštevajte, da je privzeti učinek vzvoda, ki je ponujen med postopkom odpiranja računa, nastavljen na maks. 1:30. Stranka lahko zahteva višje trgovanje z vzvodom in na podlagi njihovega znanja in izkušenj bo zahtevek pregledan.

Zamenjave:
Zamenjave bodo obračunane ob koncu vsakega delovnega dne. Trojne zamenjave bodo zaračunane v sredo (MT5). MetaTrader5 točke zamenjave najdete tukaj in tukaj.

Upravljavska provizija:
Upravljavska provizija za držanje fizičnih delnic bo obračunana na koncu vsakega delovnega dne. Vendar ob sredah se bo potrojila. Znesek Upravljavske provizije lahko najdete tukaj.

Obvestilo o neustreznem kritju:
Ko se nivo kritja približa 100%, dobijo klienti opozorilo, da se njihove pozicije bližajo avtomatski likvidaciji. Klienti dobijo avtomatsko obvestilo o neustreznem kritju, če so prijavljeni v trgovalno platformo. Zato priporočamo kliento, da se redno prijavljajo v svojo trgovalno platformo, da nadzorujejo nivo svojih sredstev in dobivajo primerna obvestila. Klienti dobijo tudi opozorilo, da bodo njihove pozicije avtomatsko likvidirane, ko nivo kritja pade pod 50%.

MT5 tabela obnovitev:
xPartners bo avtomatsko izvedel obnovitev klientovih odprtih pozicij za Surovine, Indekse na naslednjo likvidno pogodbo, preden se trenutna pogodba izteče. Tabelo datumov za obnovitev in datumov izteka najdete tukaj. Naj vas opozorimo, da so ti podatki le informativne narave in se lahko spremenijo zaradi nizke likvidnosti ali nepredvidenih okoliščin na borzi. Razlago o obnovitvah najdete tukaj. Med obnovitvijo bodo obstoječa naročilaTake Profit, Stop Loss, Nakup/prodaja limit in Nakup/prodaja stop nehali veljati 10 minut pred potekom. Novih pozicij ne boste mogli odpreti 15 minut pred potekom. Aktiven bo le način za zapiranje.

Prilagoditve dividenda:
Delnice in Cash Indeksi (CFD) odražajo korporacijskih dejanj, tako da bodo upravičeni do izplačila dividend, če bo dolgo in se zaračuna dividend, če bo kratek. Če prilagoditev dividend velja za delnice in Cash Indeksi, za katere vaše trgovine nanaša, in vaše trgovine je bil odprt ob zaključku poslovanja na zadnji naših trgovalnih dni pred ustreznim datumom ex-dividend bomo uporablja popravek dividend. V primeru CFD poslov, ki se nanašajo na posamezne delnice, bo uporabljena prilagoditev dividend, kot sledi:

  • Stranke, ki imajo dolgo posamezno delnico CFD in Cash Indeksi pozicije bo nakazana prilagoditev ex-dividend.
  • Stranke, ki imajo kratek posamezno delnico CFD in Cash Indeksi pozicije bo obremenjen prilagoditev ex-dividend.

Prosimo, upoštevajte, da se dividende lahko obdavčijo tudi (če je primerno). Družba lahko prekine ali spremeni nastavitev dividende odvisen od sprememb zakonodaje, regulativnega sistema, davčne stopnje in zlasti zahteve davčni odtegljaj v pristojnem davčnem organu.

Maintanance provizija: Pristojbina v višini do 40 evrov se bo obračuna mora vaš Trgovanje račun neaktivnosti ali mirujočem stanju v roku 6 mesecev, kot je opredeljeno v pogojih poslovanja. Pristojbina maintanance bo enaka manjša od preostalega zneska na računu ali 40 EUR (ali enakovredno uporablja za izbrano valuto), obračuna mesečno.

FTT: Za vse transakcije v italijanskih CFD in ITA40 velja FTT (davek na finančne transakcije). Davek se obračuna kot fiksna pristojbina, povezana z nominalno vrednostjo transakcije, kot je navedeno spodaj:
* Do 2.500 €: 0.25 EUR
* 2.500-5.000 €: 0.5 EUR
* 5.000 do 10.000 €: 1 EUR
* 10.000 do 50.000 €: 5 EUR
* 50.000 do 100.000 €: 10 EUR
* 100.000 do 500.000 €: 50 EUR
* 500.000 € – 1.000.000 €: 100 EUR
* Več kot 1.000.000 EUR: 200 EUR